RODO

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dnia 4 maja 2016r. (dalej RODO).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze UE.

KLAUZULE INFORMACYJNE

Klauzula informacyjna dla nauczycieli – rekrutacja
Klauzula informacyjna dla pracowników
Klauzula informacyjna dla rodziców
Klauzula informacyjna – monitoring
Klauzula informacyjna – odbiór ucznia
Klauzula informacyjna – przetwarzanie wizerunku ucznia
Klauzula informacyjna – wizerunek pracownika
Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie