Absolwenci 2010/2011

Absolwenci 2010/2011

Wychowawca klasy: mgr Marlena Wiśniewska

Stan klasy: 14 osób
Szkołę ukończyło: 14 osób
Wybór gimnazjów:
  • przy liceach: 9 osób
  • kierunkowe – sportowe: 1 osoba
Los 3 osób nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 64,3% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach przylicealnych
  • najczęściej wybierane profile: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.