Absolwenci 2011/2012

Absolwenci 2011/2012

Wychowawca klasy: mgr Joanna Zielińska

Stan klasy: 11 osób
Szkołę ukończyło: 11 osób
Wybór gimnazjów:
  • przy liceach: 7 osób (w tym jedno kierunkowe – plastyczne)
  • przy Szkole Wyższej: 1 osoba
  • rejonowe: 3 osoby

PODSUMOWANIE

  • 58% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach przylicealnych
  • 25% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach rejonowych
  • najczęściej wybierane profile: humanistyczny, lingwistyczny, matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.