Absolwenci 2001/2000

Absolwenci 2001/2000

Wychowawca klasy: mgr Grażyna Janowiak
Stan klasy: 15 osób
Szkołę ukończyło: 15 osób
Wybór studiów wyższych:

  • studia medyczne: 1 osoba
  • studia ekonomiczne: 2 osoby

Los 11 osób nieznany (brak kontaktu). 

PODSUMOWANIE

  • 20% uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych,
  • wybierane kierunki studiów: ekonomia, medycyna.