Absolwenci 2004/2005

Absolwenci 2004/2005

Wychowawca klasy: mgr Jolanta Ohla
Stan klasy: 14 osób
Szkołę ukończyło: 14 osób
Wybór studiów wyższych:
  • uniwersytety: 6 osób
  • politechnika: 1 osoby
  • studia medyczne: 3 osoby (w tym uczelnia zagraniczna)
  • studia ekonomiczne: 3 osoby
Los 1 osoby nieznany (brak kontaktu).

PODSUMOWANIE

  • 92,8% uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych,
  • 7% uczniów kontynuuje naukę na uczelniach zagranicznych,
  • wybierane kierunki studiów: mechanika i budowa maszyn, filologia włoska, medycyna, bankowość, ekonomia, etnologia.