Absolwenci 2006/2007

Absolwenci 2006/2007

Wychowawca klasy: mgr Piotr Libera

Stan klasy: 9 osób
Szkołę ukończyło: 9 osób
Wybór szkół średnich:
  • licea ogólnokształcące: 4 osoby
  • technika: 3 osoby
Los 2 osób nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 44,4% uczniów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących
  • 33,3% uczniów kontynuuje naukę w technikach (mechanicznym, spożywczym i samochodowym)
  • najczęściej wybierane profile: matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.