Projekty

Projekty edukacyjne i programy ogólnopolskie

„Poznaj Polskę” – przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”, którego celem jest wsparcie szkół
w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

„Code Week”– Europejski Tydzień Kodowania- akcja poparta przez Ministerstwo Cyfryzacji

„Ratujemy i uczymy ratować” – program ogólnopolski

„Klub bezpiecznego Puchatka” – program ogólnopolski

„Godziny Wychowawcze ze światem” Polskiej Akcji Humanitarnej

Program szkolny Dove „Self esteem”

Program „Klub Super Wiewiórka” organizowany przez PCK

„Bookcrossing” – akcja ogólnopolska

„Leśna Skrzynia Skarbów” – projekt edukacyjny

„Młodzi wolontariusze w działaniu”, Szkolne Koło PCK

Uniwersytet Dzieci ALFA – VIII edycja (we współpracy z Kujawsko – Pomorską Szkołą Wyższą) – PROJEKT SZKOLNY O ZASIĘGU MIEJSKIM

Program dla szkół – program ogólnopolski