Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 04 września 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Klasyfikacja śródroczna, zakończenie pierwszego semestru w NSP1 23 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna:
§65 ust. 5a i ust. 6 Statutu NSP1 (aneks nr 2 z dnia 1.09.2023 r. do Statutu NSP1)
Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Klasyfikacja roczna w NSP1 12 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna:
§65 ust. 6 Statutu NSP1 (aneks nr 2 z dnia 1.09.2023 r. do Statutu NSP1)
Egzamin ósmoklasisty

 

1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00
dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 1. język polski – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 11 czerwca 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 12 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9:00
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).
Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych: terminy skonsultowane z SU 7.09.2023,
Radą Pedagogiczną w dniu 31.08.2023.
2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek po Wszystkich Świętych,
22 grudnia 2023 (piątek),
2 maja 2024 (czwartek),
14-16 maja 2024 (wtorek-czwartek E8),
31 maja 2024 (piątek po Bożym Ciele)
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).
Ferie letnie 22 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)