Absolwenci 2008/2009

Absolwenci 2008/2009

Wychowawca klasy: mgr Jolanta Ohla

Stan klasy: 12 osób
Szkołę ukończyło: 12 osób
Wybór szkół średnich:
  • licea ogólnokształcące: 7 osób
  • liceum plastyczne: 1 osoba
  • technikum: 1 osoba
Los 3 osób nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 75% uczniów kontynuuje naukę w szkołach średnich (liceach ogólnokształcących, liceum plastycznym, technikum mechanicznym)
  • najczęściej wybierane profile: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.