Rekrutacja

Rekrutacja

  1. Zapisy do szkoły trwają cały rok.
  2. Do klasy I zapisywane są dzieci według kolejności zgłoszenia.
  3. O przyjęciu ucznia do klas II-VIII decyduje dyrektor szkoły – w miarę wolnych miejsc.
  4. Dziecko na listę uczniów do klasy I można zgłosić telefonicznie podając dane: imię, nazwisko dziecka i rodziców, datę urodzenia dziecka, numer telefonu i adres e-mail rodziców.
  5. Opłata wpisowa pobierana jest dopiero przy podpisywaniu umowy o spełnianie obowiązku szkolnego w NSP1.
  6. Wszystkich zainteresowanych zapisaniem swojego dziecka do NSP1 zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły tel.: 52 341 42 41 lub mailowo: sekretariat@nsp1.bydgoszcz.pl