O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bydgoszczy działa od 1995 r.

Organem prowadzącym jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 1 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Zarząd Spółki:
Prezes Mikołaj Kuchajewicz
członek Anna Wróbel.

NSP1 to niewielka placówka. Funkcjonuje tu 8 oddziałów – po jednej klasie na każdym poziomie.

 

Baza szkoły:

 • 8 sal lekcyjnych,
 • pracownia komputerowa,
 • sala do zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 • biblioteka,
 • szatnie,
 • boisko,
 • plac zabaw.

 

Motto szkoły:

„Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która się otwiera na coraz to nowe horyzonty do zdobycia.” (Celestyn Freinet)

 

Nasze cele:

 • wyposażenie ucznia w kompetencje, które pozwolą na odnalezienie się w nowej przyszłości edukacyjnej oraz kontynuowanie nauki zgodnie z zainteresowaniami i zdolnościami ucznia,
 • gruntowne i wszechstronne wykształcenie ucznia,
 • dostrzeganie i wspieranie indywidualności.

 

Każdy dzień w naszej szkole jest zaplanowany tak, by czas ucznia był odpowiednio wykorzystany. Zajęcia planujemy w sposób, który pozwala łączyć naukę z zabawą, grami edukacyjnymi oraz zajęciami ruchowymi (również pływanie). Organizujemy wyjścia poza szkołę, wycieczki, współpracę ze środowiskiem lokalnym. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz rozwijanie ekspresji twórczej.

 

W klasach I-III:

poza zajęciami edukacji wczesnoszkolnej zapewniamy:

 • język angielski 5 godzin tygodniowo, w tym cyklicznie – zajęcia z native speakerem,
 • zajęcia rytmiczno-taneczne,
 • zajęcia rozwijające twórcze myślenie,
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
 • zajęcia na basenie.

 

W klasach IV-VIII:

oprócz zajęć przedmiotowych zgodnych z ramowym planem nauczanie dla uczniów szkół publicznych, organizujemy:

 • w zwiększonym wymiarze zajęcia: język polski, matematyka i informatyka,
 • język angielski po 5 godzin tygodniowo w klasach IV-VI, po 4 godziny w klasie VII i VIII,
 • drugi język obcy – niemiecki, już od klasy V w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 

Dodatkowe możliwości rozwoju uczniów uzdolnionych:

 • zadania o podwyższonym stopniu trudności,
 • pełnienie roli asystenta nauczyciela,
 • prowadzenie elementów zajęć w swojej lub innej klasie,
 • tutoring uczniowski,
 • prezentacje zdolności na forum szkoły,
 • udział w zajęciach rozwijających zdolności twórcze,
 • indywidualny program nauki.

 

Wsparcie uczniów z trudnościami:

 

 • dodatkowa pomoc nauczyciela,
 • wymagania dostosowane do możliwości ucznia,
 • udział w zajęciach wyrównujących szanse edukacyjne, w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
 • terapia pedagogiczna (zajęcia z pedagogiem szkolnym),
 • terapia logopedyczna,
 • terapia psychologiczna,
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

 

Nasi uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania również w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Koła zainteresowań i przedmiotowe organizowane są w oparciu o prowadzoną corocznie diagnozę potrzeb i oczekiwań uczniów. Najczęściej wybierane koła to: matematyczne, teatralne, muzyczne, plastyczne, szachy.

 

Organizacja dnia w szkole:

 

6:30 – 8:15 –   zajęcia:

 • opiekuńczo–wychowawcze,
 • wspierające,
 • specjalistyczne,

8:15 – 15:00 – zajęcia dydaktyczne –  obowiązkowe dla wszystkich uczniów,

15:00 – 17:00 – zajęcia:

 • opiekuńczo–wychowawcze,
 • świetlica dydaktyczna,
 • koła zainteresowań,
 • koła przedmiotowe,
 • zajęcia specjalistyczne.

 

Wszystkie zajęcia odbywające się w szkole od godziny 6:30 do 17:00 są w ramach czesnego.

Dodatkowo płatne:

 • wyjścia do kina, teatru itp.,
 • wycieczki,
 • obiady (firma cateringowa).

 

Nasze atuty:

 • indywidualne podejście do ucznia,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • różnorodne i atrakcyjne zajęcia,
 • nowatorskie, aktywizujące metody pracy,
 • bezpieczeństwo uczniów,
 • 8:15-15:00 zajęcia w grupach wiekowych,
 • miejsce w sali na pozostawienie podręczników, przyborów szkolnych,
 • opieka nauczyciela 6:30-17:00.