Absolwenci 2005/2006

Absolwenci 2005/2006

Wychowawca klasy: mgr Anna Borowska
Stan klasy: 8 osób
Szkołę ukończyło: 8 osób
Wybór gimnazjów:

  • przy liceach (w tym gimnazja prywatne): 2 osoby
  • rejonowe: 2 osoby
  • kierunkowe – sportowe: 1 osoba

Los 3 osób nieznany (brak kontaktu).

DALSZE LOSY:

Wybór szkół średnich:

  • licea ogólnokształcące: 4 osoby
  • technika: 1 osoba

Studia podjęły 2 osoby.

Wybierane kierunki: wychowanie fizyczne, teologia (1 osoba w Seminarium Duchownym).
Los 6 osób nieznany (brak kontaktu).

PODSUMOWANIE

  • 25% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach przy licealnych (w tym prywatnych)
  • 25% uczniów kontynuuje naukę w gimnazjach rejonowych
  • 50% uczniów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących
  • 12,5% uczniów kontynuuje naukę w technikach
  • 25% uczniów podjęło naukę na studiach wyższych