Absolwenci 2003/2004

Absolwenci 2003/2004

Wychowawca klasy: mgr Elżbieta Wojtaszek
Stan klasy: 12 osób
Szkołę ukończyło: 12 osób
Wybór studiów wyższych:

  • uniwersytety: 4 osoby
  • politechnika: 1 osoba
  • studia ekonomiczne: 1 osoba (uczelnia zagraniczna)
  • akademie: 1 osoba

Los 5 osób nieznany (brak kontaktu). 

PODSUMOWANIE

  • 58,3% uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych,
  • 8% uczniów kontynuuje naukę na uczelniach zagranicznych,
  • wybierane kierunki studiów: weterynaria, lotnictwo  i kosmonautyka, ekonomia.