Absolwenci 2002/2003

Absolwenci 2002/2003

Wychowawca klasy: mgr Anna Borowska
Stan klasy: 10 osób
Szkołę ukończyło: 10 osób
Wybór studiów wyższych:

  • uniwersytety: 6 osób
  • politechnika: 1 osoba
  • studia ekonomiczne: 1 osoba
  • akademie: 1 osoba

Los 1 osoby nieznany (brak kontaktu). 

PODSUMOWANIE

  • 90% uczniów kontynuuje naukę na studiach wyższych,
  • wybierane kierunki studiów: hellenistyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, archeologia podwodna, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka.