Absolwenci 2007/2008

Absolwenci 2007/2008

Wychowawca klasy: mgr Marlena Wiśniewska

Stan klasy: 6 osób
Szkołę ukończyło: 6 osób
Wybór szkół średnich:
  • licea ogólnokształcące: 4 osoby
  • szkoła handlowa: 1 osoba
Los 1 osoby nieznany. 

PODSUMOWANIE

  • 83,3% uczniów kontynuuje naukę w szkołach średnich (liceach ogólnokształcących, zespole szkół handlowych)
  • najczęściej wybierane profile: matematyczno-przyrodniczy, matematyczno-informatyczny.