Organizacja pracy szkoły

Organizacja dnia w szkole:

6:30 – 8:15 –   zajęcia:

  • opiekuńczo–wychowawcze,
  • wspierające,
  • specjalistyczne,

8:15 – 15:00 – zajęcia dydaktyczne –  obowiązkowe dla wszystkich uczniów,

15:00 – 17:00 – zajęcia:

  • opiekuńczo–wychowawcze,
  • świetlica dydaktyczna,
  • koła zainteresowań,
  • koła przedmiotowe,
  • zajęcia specjalistyczne.