Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem systemu dostępu na teren Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1, wydawania, użytkowania kart magnetycznych oraz przebywania osób na terenie placówki oraz zaktualizowanym regulaminem szatni szkolnej. Regulaminy dostępne tutaj.