Bydgoszcz, 28 czerwca 2024 roku

 

Oświadczenie

 

Zarząd Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy potwierdza, iż w dniu 28 czerwca część nauczycieli placówki otrzymało, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zwolnienia dyscyplinarne ze skutkiem natychmiastowym. O dokładnych powodach, wraz z pogłębioną analizą prawną zaistniałych okoliczności, wszyscy zainteresowani zostali poinformowani w stosownych pismach. Zarząd szkoły, pomimo chęci polubownego rozwiązania sytuacji, podkreślanej na licznych spotkaniach oraz kontaktach z zainteresowanymi nauczycielami, wyczerpał wszystkie pozostałe możliwości rozwiązania sytuacji.

Jednocześnie Zarząd Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy z całą stanowością podkreśla, iż powyższa decyzja nie wpłynie na ciągłość oraz jakość oferty edukacyjnej oferowanej Uczniom szkoły. Obecnie Dyrekcja Szkoły wspólnie z Członkami Zarządu pracują nad przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego do klas I-VIII w ramach roku szkolnego 2024/2025.

Zarząd Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Bydgoszczy pragnie zapewnić, iż celem wszystkich podejmowanych działań jest zapewnienie ciągłego podnoszenia jakości oferty dydaktycznej oraz bezpieczeństwa wszystkich Uczniów.

Przy wspólnym wysiłku Pracowników szkoły, Kadry Pedagogicznej oraz Rodziców w niedługim czasie uda się z powodzeniem zamknąć wszystkie niezbędne formalności przygotowujące placówkę do rozpoczęcia edukacji w nowym roku szkolnym, a w niedalekiej przyszłości – rozpocząć realizację planów rozwoju infrastruktury Placówki służącej społeczności Bydgoszczy od niemal trzech dekad.